thành phố, thị trấn và làng của thế giới

DB-City là một nguồn thông tin về tất cả các nước, thành phố và làng của thế giới. Tìm lại tọa độ, diện tích, dân số của các thành phố và làng mạc dọc với dự báo thời tiết, vị trí địa lý, hình ảnh và nhiều hơn nữa thông tin ...

Lá cờ của các nước

Tổ chức quốc tế