trang G15

liên kết trực tiếp
dữ liệu G15 (2018)
  • Quốc gia : 18
  • Diện tích : 28.983.721 km²
  • Số dân : 2.608.227.934
  • Mật độ dân số : 90 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 110.020 km²