trang Mercosur

liên kết trực tiếp
dữ liệu Mercosur (2018)
  • Quốc gia : 5
  • Diện tích : 12.814.211 km²
  • Số dân : 292.630.999
  • Mật độ dân số : 22,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 15.940 km²