trang G20

liên kết trực tiếp
dữ liệu G20 (2018)
  • Quốc gia : 19
  • Diện tích : 78.153.251 km²
  • Số dân : 4.530.515.926
  • Mật độ dân số : 58 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 454.090 km²