trang G8

liên kết trực tiếp
dữ liệu G8 (2018)
  • Quốc gia : 8
  • Diện tích : 38.273.588 km²
  • Số dân : 909.365.993
  • Mật độ dân số : 23,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 315.253 km²