1. DB-City
  2. /
  3. Châu Phi
  4. /
  5. Trung Phi

Trung Phi

Lục : Châu Phi.
Các thành phố lớn : Kinshasa, Luanda, Lubumbashi, Douala, Jaunde, IdiofaKananga.

trang Trung Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Trung Phi (2018)
  • Quốc gia : 9
  • Diện tích : 6.613.253 km²
  • Số dân : 174.773.000
  • Mật độ dân số : 26,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 3.598 km²