1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Euro

Thông tin Euro

ISO 4217EUR (978)
dấu hiệu tệ Euro

Tỷ giá ngoại tệ Euro (7 Tháng sáu 2021)

$US$US 1= € 0,823588€ 1 = $US 1,214199
£UK£UK 1= € 1,165977€ 1 = £UK 0,85765
C$C$ 1= € 0,679763€ 1 = C$ 1,471101
$AU$AU 1= € 0,633072€ 1 = $AU 1,579599
¥JP¥JP 1= € 0,007482€ 1 = ¥JP 133,654103
CHFCHF 1= € 0,912409€ 1 = CHF 1,096

trang Euro

liên kết trực tiếp
dữ liệu Euro (2018)
  • Quốc gia : 22
  • phụ thuộc : 10
  • Diện tích : 2.740.793 km²
  • Số dân : 334.895.003
  • Mật độ dân số : 122,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 46.538 km²