Thông tin Euro

ISO 4217EUR (978)
dấu hiệu tệ Euro

Tỷ giá ngoại tệ Euro

$US$US 1= € 0,908595€ 1 = $US 1,1006
£UK£UK 1= € 1,269922€ 1 = £UK 0,78745
C$C$ 1= € 0,670736€ 1 = C$ 1,4909
$AU$AU 1= € 0,654664€ 1 = $AU 1,527501
¥JP¥JP 1= € 0,008037€ 1 = ¥JP 124,424537
CHFCHF 1= € 0,914997€ 1 = CHF 1,0929

trang Euro

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu Euro
  • Quốc gia : 22
  • phụ thuộc : 10
  • Diện tích : 2.740.793 km²
  • Số dân : 325.823.998
  • Mật độ dân số : 118,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 46.538 km²
Bạn có thích DB-City?