trang Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (2018)
  • Quốc gia : 68
  • Diện tích : 62.304.227 km²
  • Số dân : 1.790.660.999
  • Mật độ dân số : 28,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 440.789 km²