1. DB-City
  2. /
  3. Châu Đại Dương
  4. /
  5. Micronesia

Micronesia

Lục : Châu Đại Dương.
Các thành phố lớn : Nam TarawaMajuro.

phụ thuộc Micronesia

trang Micronesia

liên kết trực tiếp
dữ liệu Micronesia (2018)
  • Quốc gia : 5
  • phụ thuộc : 2
  • Diện tích : 3.199 km²
  • Số dân : 304.000
  • Mật độ dân số : 95 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 10.782 km²