1. DB-City
  2. /
  3. Châu Đại Dương
  4. /
  5. Melanesia

Melanesia

Lục : Châu Đại Dương.
Các thành phố lớn : Port Moresby, Suva, HoniaraPort Vila.

phụ thuộc Melanesia

trang Melanesia

liên kết trực tiếp
dữ liệu Melanesia (2018)
  • Quốc gia : 4
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 540.820 km²
  • Số dân : 10.228.000
  • Mật độ dân số : 18,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 16.376 km²