trang Liên minh Địa Trung Hải

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên minh Địa Trung Hải (2018)
  • Quốc gia : 44
  • Diện tích : 12.352.654 km²
  • Số dân : 821.800.012
  • Mật độ dân số : 66,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 89.746 km²