1. DB-City
  2. /
  3. Châu Đại Dương
  4. /
  5. Australasia

Quốc gia Australasia

trang Australasia

liên kết trực tiếp
dữ liệu Australasia (2018)
  • Quốc gia : 2
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 7.955.713 km²
  • Số dân : 30.096.999
  • Mật độ dân số : 3,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 41.091 km²