1. DB-City
  2. /
  3. Châu Âu
  4. /
  5. Đông Âu

trang Đông Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Đông Âu (2018)
  • Quốc gia : 10
  • Diện tích : 18.825.221 km²
  • Số dân : 289.337.999
  • Mật độ dân số : 15,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 41.505 km²