1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. colón Salvador

Thông tin colón Salvador

ISO 4217SVC (222)

Tỷ giá ngoại tệ colón Salvador (17 Tháng chín 2020)

€ 1= SVC 10,42563SVC 1 = € 0,095917
$US$US 1= SVC 8,750004SVC 1 = $US 0,114286
£UK£UK 1= SVC 11,652915SVC 1 = £UK 0,085815
C$C$ 1= SVC 6,703292SVC 1 = C$ 0,14918
$AU$AU 1= SVC 6,429224SVC 1 = $AU 0,15554
¥JP¥JP 1= SVC 0,083146SVC 1 = ¥JP 12,027037

Quốc gia colón Salvador

trang colón Salvador

liên kết trực tiếp
dữ liệu colón Salvador (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 21.040 km²
  • Số dân : 6.641.000
  • Mật độ dân số : 315,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 307 km²