Thông tin colón Salvador

ISO 4217SVC (222)

Tỷ giá ngoại tệ colón Salvador

€ 1= SVC 9,63025SVC 1 = € 0,103839
$US$US 1= SVC 8,75SVC 1 = $US 0,114286
£UK£UK 1= SVC 12,229665SVC 1 = £UK 0,081768
C$C$ 1= SVC 6,459353SVC 1 = C$ 0,154814
$AU$AU 1= SVC 6,304583SVC 1 = $AU 0,158615
¥JP¥JP 1= SVC 0,077401SVC 1 = ¥JP 12,91973

Quốc gia colón Salvador

trang colón Salvador

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu colón Salvador
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 21.040 km²
  • Số dân : 6.121.000
  • Mật độ dân số : 290,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 307 km²
Bạn có thích DB-City?