1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Yên Nhật

Thông tin Yên Nhật

ISO 4217JPY (392)
dấu hiệu tệ Yên Nhật¥JP

Tỷ giá ngoại tệ Yên Nhật (22 Tháng hai 2020)

€ 1= ¥JP 120,03¥JP 1 = € 0,008331
$US$US 1= ¥JP 108,831263¥JP 1 = $US 0,009189
£UK£UK 1= ¥JP 142,582232¥JP 1 = £UK 0,007013
C$C$ 1= ¥JP 82,342046¥JP 1 = C$ 0,012144
$AU$AU 1= ¥JP 73,135511¥JP 1 = $AU 0,013673
CHFCHF 1= ¥JP 112,282507¥JP 1 = CHF 0,008906

Quốc gia Yên Nhật

trang Yên Nhật

liên kết trực tiếp
dữ liệu Yên Nhật (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 377.835 km²
  • Số dân : 126.494.003
  • Mật độ dân số : 334,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 29.751 km²