1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Franc Thụy Sĩ

Thông tin Franc Thụy Sĩ

ISO 4217CHF (756)

Tỷ giá ngoại tệ Franc Thụy Sĩ (16 Tháng sáu 2021)

€ 1= CHF 1,096CHF 1 = € 0,912409
$US$US 1= CHF 0,902652CHF 1 = $US 1,107847
£UK£UK 1= CHF 1,277911CHF 1 = £UK 0,782527
C$C$ 1= CHF 0,745021CHF 1 = C$ 1,342244
$AU$AU 1= CHF 0,693847CHF 1 = $AU 1,44124
¥JP¥JP 1= CHF 0,008201CHF 1 = ¥JP 121,936349

Quốc gia Franc Thụy Sĩ

trang Franc Thụy Sĩ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Franc Thụy Sĩ (2018)
  • Quốc gia : 2
  • Diện tích : 41.450 km²
  • Số dân : 8.484.000
  • Mật độ dân số : 204,7 /km²