1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Bảng Anh

Thông tin Bảng Anh

ISO 4217GBP (826)
dấu hiệu tệ Bảng Anh£UK

Tỷ giá ngoại tệ Bảng Anh (13 Tháng năm 2021)

€ 1= £UK 0,8691£UK 1 = € 1,150616
$US$US 1= £UK 0,716547£UK 1 = $US 1,395582
C$C$ 1= £UK 0,58321£UK 1 = C$ 1,714648
$AU$AU 1= £UK 0,558763£UK 1 = $AU 1,789668
¥JP¥JP 1= £UK 0,006574£UK 1 = ¥JP 152,11439
CHFCHF 1= £UK 0,788657£UK 1 = CHF 1,267978

trang Bảng Anh

liên kết trực tiếp
dữ liệu Bảng Anh (2018)
  • Quốc gia : 2
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 14.443.880 km²
  • Số dân : 66.466.003
  • Mật độ dân số : 4,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 31.095 km²