1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Đô la Mỹ

Thông tin Đô la Mỹ

ISO 4217USD (840)
dấu hiệu tệ Đô la Mỹ$US

Tỷ giá ngoại tệ Đô la Mỹ (20 Tháng hai 2020)

€ 1= $US 1,1029$US 1 = € 0,906701
£UK£UK 1= $US 1,310122$US 1 = £UK 0,763288
C$C$ 1= $US 0,756603$US 1 = C$ 1,321697
$AU$AU 1= $US 0,672008$US 1 = $AU 1,488078
¥JP¥JP 1= $US 0,009189$US 1 = ¥JP 108,82577
CHFCHF 1= $US 1,031712$US 1 = CHF 0,969263

trang Đô la Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Đô la Mỹ (2018)
  • Quốc gia : 6
  • phụ thuộc : 9
  • Diện tích : 9.675.041 km²
  • Số dân : 349.086.990
  • Mật độ dân số : 36,1 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 33.836 km²