1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Đô la Úc

Thông tin Đô la Úc

ISO 4217AUD (036)
dấu hiệu tệ Đô la Úc$AU

Tỷ giá ngoại tệ Đô la Úc (16 Tháng mười 2020)

€ 1= $AU 1,6412$AU 1 = € 0,60931
$US$US 1= $AU 1,402495$AU 1 = $US 0,713015
£UK£UK 1= $AU 1,80425$AU 1 = £UK 0,554247
C$C$ 1= $AU 1,048355$AU 1 = C$ 0,953875
¥JP¥JP 1= $AU 0,013277$AU 1 = ¥JP 75,318219
CHFCHF 1= $AU 1,520333$AU 1 = CHF 0,657751

Quốc gia Đô la Úc

phụ thuộc Đô la Úc

Đảo Christmas
Đảo Christmas
Quần đảo Cocos
Quần đảo Cocos
Đảo Heard và quần đảo McDonald
Đảo Heard và quần đảo McDonald
Đảo Norfolk
Đảo Norfolk

trang Đô la Úc

liên kết trực tiếp
dữ liệu Đô la Úc (2018)
  • Quốc gia : 4
  • phụ thuộc : 4
  • Diện tích : 7.688.303 km²
  • Số dân : 25.306.999
  • Mật độ dân số : 3,3 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 27.256 km²