Thông tin

ISO 3166-1IO - IOT - 086
NATO mã quốc giaIO - IOT
Lục /
tệ Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc AnhBảng Anh (GBP)
mã số điện thoại Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh+246
Mã quốc gia miền Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.io
hướng Du lịchNgay

dữ liệu Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh

Bản đồ Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh

trang Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
 • Thông tin
  /Vương-quốc-Liên-hiệp-Anh-và-Bắc-Ireland--Lãnh-thổ-Ấn-Độ-Dương-thuộc-Anh#info
 • dữ liệu
  /Vương-quốc-Liên-hiệp-Anh-và-Bắc-Ireland--Lãnh-thổ-Ấn-Độ-Dương-thuộc-Anh#stat
 • Bản đồ
  /Vương-quốc-Liên-hiệp-Anh-và-Bắc-Ireland--Lãnh-thổ-Ấn-Độ-Dương-thuộc-Anh#map
 • trang
  /Vương-quốc-Liên-hiệp-Anh-và-Bắc-Ireland--Lãnh-thổ-Ấn-Độ-Dương-thuộc-Anh#page
Bạn có thích DB-City?