1. DB-City
  2. /
  3. Châu Âu
  4. /
  5. Tây Âu

Tây Âu

Lục : Châu Âu.
Các thành phố lớn : Berlin, Paris, Hamburg, Viên, München, KölnMarseille.

trang Tây Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Tây Âu (2018)
  • Quốc gia : 9
  • Diện tích : 1.104.013 km²
  • Số dân : 194.183.001
  • Mật độ dân số : 175,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 6.337 km²