1. DB-City
  2. /
  3. Châu Mỹ
  4. /
  5. Nam Mỹ

trang Nam Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Nam Mỹ (2018)
  • Quốc gia : 12
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 17.858.251 km²
  • Số dân : 422.815.998
  • Mật độ dân số : 23,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 32.745 km²