1. DB-City
  2. /
  3. Châu Âu
  4. /
  5. Nam Âu

Nam Âu

Lục : Châu Âu.
Các thành phố lớn : Madrid, Beograd, Roma, Barcelone, Milano, NapoliTorino.

phụ thuộc Nam Âu

trang Nam Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Nam Âu (2018)
  • Quốc gia : 15
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 1.316.179 km²
  • Số dân : 150.695.003
  • Mật độ dân số : 114,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 34.705 km²