trang Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ (2018)
  • Quốc gia : 14
  • Diện tích : 19.806.421 km²
  • Số dân : 551.712.997
  • Mật độ dân số : 27,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 42.899 km²