Quốc gia Liên minh Ả Rập Maghreb

trang Liên minh Ả Rập Maghreb

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên minh Ả Rập Maghreb (2018)
  • Quốc gia : 5
  • Diện tích : 5.782.141 km²
  • Số dân : 100.520.002
  • Mật độ dân số : 17,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 6.505 km²