Quốc gia Hoa hồng của Ấn Độ Dương

trang Hoa hồng của Ấn Độ Dương

liên kết trực tiếp
dữ liệu Hoa hồng của Ấn Độ Dương (2018)
  • Quốc gia : 5
  • Diện tích : 1.138.735 km²
  • Số dân : 93.260.999
  • Mật độ dân số : 81,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 9.263 km²