Quốc gia Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

trang Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (2018)
  • Quốc gia : 3
  • Diện tích : 21.320.960 km²
  • Số dân : 489.083.988
  • Mật độ dân số : 22,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 231.334 km²