1. DB-City
  2. /
  3. Châu Á

trang Châu Á

liên kết trực tiếp
dữ liệu Châu Á (2018)
  • Tiểu lục địa : 5
  • Quốc gia : 48
  • phụ thuộc : 4
  • Diện tích : 31.668.895 km²
  • Số dân : 4.450.556.940
  • Mật độ dân số : 140,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 189.181 km²