trang Cộng đồng các quốc gia vùng Sahel-Sahara

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng các quốc gia vùng Sahel-Sahara (2018)
  • Quốc gia : 28
  • Diện tích : 14.672.810 km²
  • Số dân : 641.974.005
  • Mật độ dân số : 43,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 19.814 km²