1. DB-City
  2. /
  3. Châu Phi
  4. /
  5. Bắc Phi

Bắc Phi

Lục : Châu Phi.
Các thành phố lớn : Cairo, Alexandrie, Khartoum, Algiers, Tripoli, TunisRabat.

phụ thuộc Bắc Phi

trang Bắc Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Bắc Phi (2018)
  • Quốc gia : 6
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 7.904.959 km²
  • Số dân : 234.939.006
  • Mật độ dân số : 29,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 10.164 km²