trang Bắc Âu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu Bắc Âu (2018)
  • Quốc gia : 10
  • phụ thuộc : 6
  • Diện tích : 1.812.125 km²
  • Số dân : 104.609.003
  • Mật độ dân số : 57,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 65.203 km²
Bạn có thích DB-City?