1. DB-City
  2. /
  3. Châu Âu
  4. /
  5. Bắc Âu

Bắc Âu

Lục : Châu Âu.
Các thành phố lớn : Luân Đôn, Birmingham, Leeds, Stockholm, Riga, GlasgowHelsinki.

trang Bắc Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Bắc Âu (2018)
  • Quốc gia : 10
  • phụ thuộc : 6
  • Diện tích : 1.812.125 km²
  • Số dân : 104.609.003
  • Mật độ dân số : 57,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 65.203 km²