Thông tin Algerian dinar

ISO 4217DZD (012)

Tỷ giá ngoại tệ Algerian dinar

€ 1= DZD 117,671DZD 1 = € 0,008498
$US$US 1= DZD 106,915319DZD 1 = $US 0,009353
£UK£UK 1= DZD 149,43298DZD 1 = £UK 0,006692
C$C$ 1= DZD 78,926152DZD 1 = C$ 0,01267
$AU$AU 1= DZD 77,035025DZD 1 = $AU 0,012981
¥JP¥JP 1= DZD 0,945756DZD 1 = ¥JP 1,057355

Quốc gia Algerian dinar

trang Algerian dinar

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Algerian dinar

dữ liệu Algerian dinar
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 2.381.741 km²
  • Số dân : 34.506.001
  • Mật độ dân số : 14,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 998 km²
Bạn có thích DB-City?