Micronesia

Lục : Châu Đại Dương.
Các thành phố lớn : Nam TarawaMajuro.

phụ thuộc Micronesia

trang Micronesia

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Micronesia

dữ liệu Micronesia
  • Quốc gia : 5
  • phụ thuộc : 2
  • Diện tích : 3.199 km²
  • Số dân : 539.075
  • Mật độ dân số : 168,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 10.782 km²
Bạn có thích DB-City?