Quốc gia Australasia

trang Australasia

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Australasia

dữ liệu Australasia
  • Quốc gia : 2
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 7.955.713 km²
  • Số dân : 47.132.126
  • Mật độ dân số : 5,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 41.091 km²
Bạn có thích DB-City?