1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Vatu

Thông tin Vatu

ISO 4217VUV (548)
dấu hiệu tệ VatuVt

Tỷ giá ngoại tệ Vatu (28 Tháng chín 2020)

€ 1= Vt 134,1284Vt 1 = € 0,007456
$US$US 1= Vt 112,571045Vt 1 = $US 0,008883
£UK£UK 1= Vt 149,917736Vt 1 = £UK 0,00667
C$C$ 1= Vt 86,239568Vt 1 = C$ 0,011596
$AU$AU 1= Vt 82,713616Vt 1 = $AU 0,01209
¥JP¥JP 1= Vt 1,06969Vt 1 = ¥JP 0,93485

Quốc gia Vatu

trang Vatu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Vatu (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 12.200 km²
  • Số dân : 285.000
  • Mật độ dân số : 23,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 2.528 km²