Thông tin Vatu

ISO 4217VUV (548)
dấu hiệu tệ VatuVt

Tỷ giá ngoại tệ Vatu (30 Tháng tám 2019)

€ 1= Vt 129,4095Vt 1 = € 0,007727
$US$US 1= Vt 116,02071Vt 1 = $US 0,008619
£UK£UK 1= Vt 141,195051Vt 1 = £UK 0,007082
C$C$ 1= Vt 88,087605Vt 1 = C$ 0,011352
$AU$AU 1= Vt 79,936685Vt 1 = $AU 0,01251
¥JP¥JP 1= Vt 1,0695Vt 1 = ¥JP 0,935016

Quốc gia Vatu

trang Vatu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu Vatu (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 12.200 km²
  • Số dân : 285.000
  • Mật độ dân số : 23,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 2.528 km²
Bạn có thích DB-City?