1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Nuevo Sol

Thông tin Nuevo Sol

ISO 4217PEN (604)

Tỷ giá ngoại tệ Nuevo Sol (17 Tháng mười 2020)

€ 1= PEN 4,20511PEN 1 = € 0,237806
$US$US 1= PEN 3,593497PEN 1 = $US 0,27828
£UK£UK 1= PEN 4,62288PEN 1 = £UK 0,216315
C$C$ 1= PEN 2,686113PEN 1 = C$ 0,372285
$AU$AU 1= PEN 2,562217PEN 1 = $AU 0,390287
¥JP¥JP 1= PEN 0,034019PEN 1 = ¥JP 29,395338

Quốc gia Nuevo Sol

trang Nuevo Sol

liên kết trực tiếp
dữ liệu Nuevo Sol (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 1.285.220 km²
  • Số dân : 32.161.999
  • Mật độ dân số : 25 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 2.414 km²