1. DB-City
  2. /
  3. tệ
  4. /
  5. Litas Litva

Thông tin Litas Litva

ISO 4217LTL (440)

Quốc gia Litas Litva

trang Litas Litva

liên kết trực tiếp
dữ liệu Litas Litva (2018)
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 65.200 km²
  • Số dân : 2.785.000
  • Mật độ dân số : 42,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 99 km²