Thông tin Litas Litva

ISO 4217LTL (440)

Tỷ giá ngoại tệ Litas Litva

€ 1= LTL 3,4528LTL 1 = € 0,28962
$US$US 1= LTL 3,137198LTL 1 = $US 0,318756
£UK£UK 1= LTL 4,384786LTL 1 = £UK 0,228061
C$C$ 1= LTL 2,315917LTL 1 = C$ 0,431794
$AU$AU 1= LTL 2,260426LTL 1 = $AU 0,442394
¥JP¥JP 1= LTL 0,027751LTL 1 = ¥JP 36,034737

Quốc gia Litas Litva

trang Litas Litva

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu Litas Litva
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 65.200 km²
  • Số dân : 3.198.000
  • Mật độ dân số : 49,0 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 99 km²
Bạn có thích DB-City?