1. DB-City
  2. /
  3. Châu Mỹ
  4. /
  5. Vùng Caribe
dữ liệu Vùng Caribe (2018)
  • Quốc gia : 13
  • phụ thuộc : 15
  • Diện tích : 234.859 km²
  • Số dân : 30.277.999
  • Mật độ dân số : 128,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 15.579 km²