1. DB-City
  2. /
  3. Châu Á
  4. /
  5. Trung Đông

Trung Đông

Lục : Châu Á.
Các thành phố lớn : Istanbul, Bagdad, Ankara, Riyadh, İzmir, Sana'aBaku.

trang Trung Đông

liên kết trực tiếp
dữ liệu Trung Đông (2018)
  • Quốc gia : 18
  • Diện tích : 4.540.910 km²
  • Số dân : 249.995.997
  • Mật độ dân số : 55,1 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 18.155 km²