1. DB-City
  2. /
  3. Châu Á
  4. /
  5. Tiểu lục địa Ấn Độ

phụ thuộc Tiểu lục địa Ấn Độ

trang Tiểu lục địa Ấn Độ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Tiểu lục địa Ấn Độ (2018)
  • Quốc gia : 9
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 6.784.727 km²
  • Số dân : 1.870.939.954
  • Mật độ dân số : 275,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 13.748 km²