trang Tổ chức cho hài hoà của Luật Kinh doanh ở châu Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Tổ chức cho hài hoà của Luật Kinh doanh ở châu Phi (2018)
  • Quốc gia : 16
  • Diện tích : 6.774.784 km²
  • Số dân : 184.827.999
  • Mật độ dân số : 27,3 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 3.985 km²