trang Liên minh châu Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên minh châu Phi (2018)
  • Quốc gia : 52
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 29.291.941 km²
  • Số dân : 1.190.486.012
  • Mật độ dân số : 40,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 38.201 km²