trang Liên minh châu Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên minh châu Âu (2018)
  • Quốc gia : 26
  • Diện tích : 4.080.348 km²
  • Số dân : 439.850.005
  • Mật độ dân số : 107,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 53.982 km²