trang Liên minh châu Âu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+
dữ liệu Liên minh châu Âu (2018)
  • Quốc gia : 27
  • Diện tích : 4.324.168 km²
  • Số dân : 506.316.008
  • Mật độ dân số : 117,1 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 66.411 km²
Bạn có thích DB-City?