trang Liên đoàn Ả Rập

liên kết trực tiếp
dữ liệu Liên đoàn Ả Rập (2018)
  • Quốc gia : 25
  • Diện tích : 17.203.179 km²
  • Số dân : 1.752.414.954
  • Mật độ dân số : 101,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 35.245 km²