Quốc gia Kinh tế Tây Phi và Liên minh tiền tệ

trang Kinh tế Tây Phi và Liên minh tiền tệ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Kinh tế Tây Phi và Liên minh tiền tệ (2018)
  • Quốc gia : 8
  • Diện tích : 3.506.615 km²
  • Số dân : 120.406.999
  • Mật độ dân số : 34,3 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 1.573 km²