Quốc gia Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

trang Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (2018)
  • Quốc gia : 4
  • Diện tích : 468.670 km²
  • Số dân : 14.156.000
  • Mật độ dân số : 30,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 30.136 km²