trang Hợp tác kinh tế tại Biển Đen

liên kết trực tiếp
dữ liệu Hợp tác kinh tế tại Biển Đen (2018)
  • Quốc gia : 25
  • Diện tích : 31.842.055 km²
  • Số dân : 1.064.755.991
  • Mật độ dân số : 33,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 106.099 km²