1. DB-City
  2. /
  3. Châu Âu

Châu Âu

Tiểu lục địa : Bắc Âu, Tây Âu, Đông ÂuNam Âu.
Các thành phố lớn : Moskva, Luân Đôn, Sankt-Peterburg, Bristol, Berlin, MadridBeograd.

trang Châu Âu

liên kết trực tiếp
dữ liệu Châu Âu (2018)
  • Tiểu lục địa : 4
  • Quốc gia : 44
  • phụ thuộc : 7
  • Diện tích : 23.057.538 km²
  • Số dân : 738.825.005
  • Mật độ dân số : 32 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 147.750 km²