Quốc gia Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi

trang Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi (2018)
  • Quốc gia : 6
  • Diện tích : 3.020.142 km²
  • Số dân : 50.278.000
  • Mật độ dân số : 16,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 1.752 km²