trang Cộng đồng các nước Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng các nước Ngôn ngữ Bồ Đào Nha (2018)
  • Quốc gia : 11
  • Diện tích : 10.971.029 km²
  • Số dân : 300.859.997
  • Mật độ dân số : 27,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 16.588 km²